องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายหรั่ง  ธุระพล
นายหรั่ง ธุระพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
6714   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
12/05/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยปากแบ่งบ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร สันฝาย ๑.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13
12/05/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยขมิ้นบ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงหาร ๑ ป้าย ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10
12/05/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายลำห้วยน้อย-สะพานดงใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้ายโพนเลา ขนาดผิดจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างและ ๐๐๐-๐๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 8
12/05/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อกสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง ถนนลูกสายคันคูห้วยหมู่ที่ ๑๕ บ้านด่านนครขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๗.๐๐ เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 7
26/04/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. การเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านด่านนครถึงสายดอนแตง 14
26/04/2565 : แบบบัญชี-ภ.ด.ส.3-เพิ่มเติม-ปี-2565 25
26/04/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) 9
18/04/2565 : การจัดชื้อจัดจ้าง 18
18/04/2565 : สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 19
18/04/2565 : รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 14
04/04/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพัก คสล แประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพัก คสล และฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้านดงใหญ่-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า 9
543 : 3


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1