องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายหรั่ง  ธุระพล
นายหรั่ง ธุระพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
6710   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564

สมาชิกสภา

นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
0817681422
นายเสงี่ยม อุภัยพรม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
0862421501
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
0813803515
นายเดชธงชัย นครธรรม
ส.อบต.หมู่ที่1
0956819899
นายสายยัญ ไผ่ป้อง
ส.อบต.หมู่ที่2
0922651080
นายเสงี่ยม อุภัยพรม
ส.อบต.หมู่ที่3
0862421501
นายเฉลิม สุระคาย
ส.อบต.หมู่ที่4
0810590129
นายมนตรี นครธรรม
ส.อบต.หมู่ที่5
0852065548
นางสาวสุวรรณี สุระวิชัย
ส.อบต.หมู่ที่6
0620044757
นายอัควินท์ เครือเนตร
ส.อบต.หมู่ที่7
0935154263
นายหก บุตรย้าง
ส.อบต.หมู่ที่8
0624581450
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ
ส.อบต.หมู่ที่9
0817681422
นายพลวัต สิมมาสิมสุ
ส.อบต.หมู่ที่10
0807608152
นายรณฤทธิ์ เกียรติสาร
ส.อบต.หมู่ที่11
0864551572
นางสวรรค์ ไผ่ป้อง
ส.อบต.หมู่ที่12
0895739893
นายทองม้วน ธุระพล
ส.อบต.หมู่ที่13
0902239964
นายอนุชา หล้าสวย
ส.อบต.หมู่ที่14
0903952376
นายสนั่น สระศรี
ส.อบต.หมู่ที่15
0610902915
นายวัชระ โตรณรงค์
ส.อบต.หมู่ที่16
0800138703
นายประมวล ช่วยนา
ส.อบต.หมู่ที่17
0927485790
นายสมคิด การประเสริฐ
ส.อบต.หมู่ที่18
0883299921
นางสาวเอมอร อุทัยพรม
ส.อบต.หมู่ที่19
0986980949
นายเชษฐษ สิงคีประชา
ส.อบต.หมู่ที่20
0839317604
นายวุฒิพงษ์ บาลไทสงค์
ส.อบต.หมู่ที่21
0898635659