องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายหรั่ง ธุระพล
นายหรั่ง ธุระพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
29   คน
สถิติทั้งหมด
8218   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564
ภาพกิจกรรม อบต.เชียงหวาง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ค่าปรับมันแพงอย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินแ...
  ค่าปรับมันแพงอย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินแ...
 • ประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่ง...
  ประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่ง...
 • อบรมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวช...
  อบรมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวช...
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแว...
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแว...
 • ขุดลอกลำห้วยกำจัดวัชพิชและสิ่งกีดขวาง...
  ขุดลอกลำห้วยกำจัดวัชพิชและสิ่งกีดขวาง...
 • นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส...
  นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุน...
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุน...
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประ...
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประ...
 • อบต.เชียงหวาง ร่วมกับ พมจ.อุดรธานี ดำ...
  อบต.เชียงหวาง ร่วมกับ พมจ.อุดรธานี ดำ...
 • ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงหวาง ...
  ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงหวาง ...
 • ขอขอบคุณท่าน ดร.อนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส....
  ขอขอบคุณท่าน ดร.อนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส....
 • ขอขอบคุณ นายสากล ด่านระหาร สนับสนุน “...
  ขอขอบคุณ นายสากล ด่านระหาร สนับสนุน “...
 • ขอขอบพระคุณหลาย ๆ คณะที่ร่วมส่งธารน้ำ...
  ขอขอบพระคุณหลาย ๆ คณะที่ร่วมส่งธารน้ำ...
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนบ้านหนองสระใคร-บ้านเชียงหวาง(ข้างประปา) หมู่ที่ ๑ บ้านเชียงหวาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ้านโนนสะอาด (ต.บ้านธาตุ)บ้านสร้างลาน-บ้านด่านเจริญ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันป่าตอง ต.เพ็ญ-บ้านดอนข่า(เขตแดนเพ็ญ)หมู่ที่8บ้านดอ...
ประชาสัมพันธ์งดสูบบุหรี่โลก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
โทร.042 219 670

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างหลวง-ด่านเพ็ญ (นายสำราญชัยรัตน์)หมู่ที่ 2 บ้างสร้างหลวาง
ลงข่าว : 14/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงใหญ่พัฒนา-โนนสะอาด บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12
ลงข่าว : 30/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายลำห้วยน้อย-สะพานดงใหญ่ หมู่ 7 บ้านโพนเลา
ลงข่าว : 24/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง ถนนลูกสายคันคูห้้วยน้อยหมู่ที่ 15 บ้านด่านนคร
ลงข่าว : 24/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยปากแบ่งบ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร สันฝาย ๑.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 12/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยขมิ้นบ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงหาร ๑ ป้าย ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 12/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 29
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.อุดรธานี
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ (ด่วนที่สุด อด 0023.3/ว2910 ลว.28 มิ.ย. 2565)
แจ้งการโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/ว 2929 ลว. 28 มิถุนายน 2565)
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (ด่วนที่สุด อด 0023.3/ว2896 ลว.27 มิ.ย. 2565)
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (อด 0023.3/ว2894 ลว.27 มิ.ย. 2565)
การคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด (อด 0023.3/ว536 ลว.27 มิ.ย. 2565)
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
แจ้งขอยกเลิกแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2565
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ควบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2565
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ควบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
27/06/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนบ้านหนองสระใคร-บ้านเชียงหวาง(ข้างประปา) หมู่ที่ ๑ บ้านเชียงหวาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล
27/06/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนบ้านหนองสระใคร-บ้านเชียงหวาง(ข้างประปา) หมู่ที่ ๑ บ้านเชียงหวาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล
23/06/2022 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนบ้านหนองสระใคร-บ้านเชียงหวาง(ข้างประปา) หมู่ที่ ๑ บ้านเชียงหวาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จั
23/06/2022 : จ้างขยายเขตท่อเมนประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๔๙๐ เมตร บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2022 : จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล.และฝาตะแกรงเหล็ก ตลาดบ้านหนองสระใคร หมู่ที่ ๑๓ งานหินลูกรัง ๒๘๐ ลูกบาศเมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง dai.๐.๔๐ จำนวน ๑๔๐ ลงบ่อพัก คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็กจำนวน ๔ บ่อ และติดตั้งป้ายโครงการ ๑
22/06/2022 : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9729 อุดรธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสระใคร-บ้านเชียงหวาง(ประปา)หมู่ที่ ๑ บ้านเชียงหวาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธ
21/06/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันป่าตอง ต.เพ็ญ-บ้านดอนข่า(เขตแดนเพ็ญ)หมู่ที่ ๘ บ้านดอนข่า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๙๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
21/06/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ้านโนนสะอาด(ต.บ้านธาตุ)-บ้านสร้างลาน-บ้านด่านเจริญ โดยวิธี Recycling พร้อมเสริมผิว AC๕ cm.หมู่ที่ ๙ บ้านสร้างลาน และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/06/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันป่าตอง ต.เพ็ญ-บ้านดอนข่า(เขตแดนเพ็ญ)หมู่ที่ ๘ บ้านดอนข่า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๙๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< มิถุนายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมทางหลวง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมบัญชีกลาง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมจัดหางาน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงบประมาณ
 • โยธาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศาลปกครอง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์