องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายหรั่ง ธุระพล
นายหรั่ง ธุระพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
1   คน
สถิติทั้งหมด
20460   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564
ภาพกิจกรรม อบต.เชียงหวาง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น...
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น...
 • การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
  การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
 • โครงการฝึกอบรมการทำพรมเช็คเท้าจากเศษผ...
  โครงการฝึกอบรมการทำพรมเช็คเท้าจากเศษผ...
 • ค่าปรับมันแพงอย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินแ...
  ค่าปรับมันแพงอย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินแ...
 • ประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่ง...
  ประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่ง...
 • อบรมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวช...
  อบรมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวช...
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแว...
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแว...
 • ขุดลอกลำห้วยกำจัดวัชพิชและสิ่งกีดขวาง...
  ขุดลอกลำห้วยกำจัดวัชพิชและสิ่งกีดขวาง...
 • นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส...
  นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุน...
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุน...
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประ...
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประ...
 • อบต.เชียงหวาง ร่วมกับ พมจ.อุดรธานี ดำ...
  อบต.เชียงหวาง ร่วมกับ พมจ.อุดรธานี ดำ...
 • ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงหวาง ...
  ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงหวาง ...
 • ขอขอบคุณท่าน ดร.อนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส....
  ขอขอบคุณท่าน ดร.อนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส....
 • ขอขอบคุณ นายสากล ด่านระหาร สนับสนุน “...
  ขอขอบคุณ นายสากล ด่านระหาร สนับสนุน “...
 • ขอขอบพระคุณหลาย ๆ คณะที่ร่วมส่งธารน้ำ...
  ขอขอบพระคุณหลาย ๆ คณะที่ร่วมส่งธารน้ำ...
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายศรคีรี ไวจันทร์-นายมนตรี นครธรรม หมู่ที่ ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านด่าน-เพ็ญ-บ้านสร้างหลวง(ดงนางาม) หมู่ที่ 21 บ้านด่านเจริญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างอง...
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายศรศิริ ไวจันทร์-นายนายมนตรี นครธรรม หมู่ที่ ๒๑ บ้านด่านเ...
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายศรคิรี ไวจันทร์ -นายมนตรี นครธรรม หมู่ที่ 21 บ้านด่านเจริญ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายระบบวาล์มือโยก ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ข...
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
โทร.042 219 670

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างหลวง-ด่านเพ็ญ (นายสำราญชัยรัตน์)หมู่ที่ 2 บ้างสร้างหลวาง
ลงข่าว : 14/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงใหญ่พัฒนา-โนนสะอาด บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12
ลงข่าว : 30/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายลำห้วยน้อย-สะพานดงใหญ่ หมู่ 7 บ้านโพนเลา
ลงข่าว : 24/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง ถนนลูกสายคันคูห้้วยน้อยหมู่ที่ 15 บ้านด่านนคร
ลงข่าว : 24/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยปากแบ่งบ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร สันฝาย ๑.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 12/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยขมิ้นบ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงหาร ๑ ป้าย ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 12/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 73
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.อุดรธานี
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาส 1 เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว 5532 ลว. 6 ธันวาคม 2565)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอสดส์) งวดที่ 2 (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว 5533 ลว. 6 ธันวาคม 2565)
การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (อด 0023.3/ว5538 ลว.6 ธ.ค. 2565)
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) (ด่วนที่สุด อด 0023.3/ว5539 ลว.6 ธ.ค. 2565)
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
การสองถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีครูชั้นต้นและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง และการกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมารตรฐานวิชาชีพครู (ด่วนที่สุด อ
ขอความร่วมมือนำส่งแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (อด 0023.3/ว1254 ลว.1 ธ.ค. 2565)
แนวทางการบูรณาการกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนนท้องถิ่น ภายใต้ฌครงการเสริมส
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ด่วนที่สุด อด 0023.3/ว5471 ลว.30 พ.ย. 2565)
แนวทางการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดและศุนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอื่นของกระทรวงมหาดไทย ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (ด่วนที่สุด อด 0023.3/ว5470 ลว.30 พ.ย. 2565)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
06/12/2022 : ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี.ตรานมโรงเรียน และต้องมีเลขทะเบียน อ.ย.รับรอง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบนมโค ๑๐๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2022 : ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี.ตรานมโรงเรียน และต้องมีเลขทะเบียน อ.ย.รับรอง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบนมโค ๑๐๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2022 : จ้างซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง สายบ้านสร้างหลวง-โพนทัน บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2022 : ซื้อแบตเตอรี่ เอฟบี ,ขั้วแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๔๐ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางหลัน โคตรวิทย์-นายสุริยา ชาติหวาน หมู่ที่ ๖ บ้านโพนทัน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๖.๐๐ ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑
25/11/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสุบัน ด่านกำมา-นายนิด ด่านกำมา หมู่ที่ ๖ บ้านโพนทัน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้า
23/11/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเชื่อม สมฆ้อง-บ้านสร้างลาน-บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านธาตุ(ตอนที่ ๓)หมู่ที่ ๙ บ้านสร้างลาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่่น้อยกว่า ๙๐๕.๐๐ ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้าง ๐.๕๐ เม
21/11/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเชื่อม สมฆ้อง-บ้านสร้างลาน-บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านธาตุ(ตอนที่ ๓)หมู่ที่ ๙ บ้านสร้างลาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่่น้อยกว่า ๙๐๕.๐๐ ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้าง ๐.๕๐ เม
21/11/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเชื่อม สมฆ้อง-บ้านสร้างลาน-บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านธาตุ(ตอนที่ ๓)หมู่ที่ ๙ บ้านสร้างลาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่่น้อยกว่า ๙๐๕.๐๐ ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้าง ๐.๕๐ เม
18/11/2022 : จ้างเหมาบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้งและเติมถังดับเพลิงชนิดสารระเหยชนิดถังสีแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< ธันวาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมจัดหางาน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ธกส
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมทางหลวง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมสรรพากร
 • โยธาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศาลปกครอง
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค