องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายหรั่ง ธุระพล
นายหรั่ง ธุระพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
168   คน
สถิติทั้งหมด
15121   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564
ภาพกิจกรรม อบต.เชียงหวาง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
  การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
 • โครงการฝึกอบรมการทำพรมเช็คเท้าจากเศษผ...
  โครงการฝึกอบรมการทำพรมเช็คเท้าจากเศษผ...
 • ค่าปรับมันแพงอย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินแ...
  ค่าปรับมันแพงอย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินแ...
 • ประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่ง...
  ประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่ง...
 • อบรมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวช...
  อบรมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวช...
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแว...
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแว...
 • ขุดลอกลำห้วยกำจัดวัชพิชและสิ่งกีดขวาง...
  ขุดลอกลำห้วยกำจัดวัชพิชและสิ่งกีดขวาง...
 • นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส...
  นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุน...
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุน...
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประ...
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประ...
 • อบต.เชียงหวาง ร่วมกับ พมจ.อุดรธานี ดำ...
  อบต.เชียงหวาง ร่วมกับ พมจ.อุดรธานี ดำ...
 • ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงหวาง ...
  ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงหวาง ...
 • ขอขอบคุณท่าน ดร.อนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส....
  ขอขอบคุณท่าน ดร.อนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส....
 • ขอขอบคุณ นายสากล ด่านระหาร สนับสนุน “...
  ขอขอบคุณ นายสากล ด่านระหาร สนับสนุน “...
 • ขอขอบพระคุณหลาย ๆ คณะที่ร่วมส่งธารน้ำ...
  ขอขอบพระคุณหลาย ๆ คณะที่ร่วมส่งธารน้ำ...
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่าน-เพ็ญ-บ้านสร้างหลวง(ดงนางาม) หมู่ที่ 21 บ้านด่านเจริญ ตำบลเช...
ประกาศเชิญชวนซื้อรถบรรทุกขยะตัวรถชนิด ๖ ล้อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
รายงานประจำเดือน 31 สิงหาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายมิตรภาพอุดร-หนองคาย-บ้านสร้างคำ หมู่ที่ 14 บ้า...
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
โทร.042 219 670

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างหลวง-ด่านเพ็ญ (นายสำราญชัยรัตน์)หมู่ที่ 2 บ้างสร้างหลวาง
ลงข่าว : 14/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงใหญ่พัฒนา-โนนสะอาด บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12
ลงข่าว : 30/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายลำห้วยน้อย-สะพานดงใหญ่ หมู่ 7 บ้านโพนเลา
ลงข่าว : 24/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง ถนนลูกสายคันคูห้้วยน้อยหมู่ที่ 15 บ้านด่านนคร
ลงข่าว : 24/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยปากแบ่งบ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร สันฝาย ๑.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 12/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยขมิ้นบ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงหาร ๑ ป้าย ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 12/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 50
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.อุดรธานี
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ) เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว4424 ลว. 29 กันยายน 2565)
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว 923 ลว.29 กันยายยน 2565)
โอนเงินรายได้จากค่าปรับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว 4361 ลว.27 กันยายน 65)
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น (ด่วนที่สุด อด 0023.3/ว4343 ลว.26 ก.ย. 2565)
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ด่วนมาก อด 0023.5/ ว4350 ลว. 26 กันยายน 2565)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ด่วนที่สุด อด 0023.3/ว4257 ลว.22 ก.ย. 2565)
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว 901 ลว. 22 กันยายน 2565)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (บำเหน็จ บำนาญ ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว4209 ลว. 19 กันยายน 2565)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โรคพิษสนัขบ้า) งวดที่ 2 (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว 4210 ลว. 19 กันยายน 2565)
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ด่วนมาก อด 0023.5/ ว4187 ลว. 16 กันยายน 2565)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
30/09/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่าน-เพ็ญ-บ้านสร้างหลวง(ดงนางาม)หมู่ที่ ๒๑ บ้านด่านเจริญ ตำบลเชียงหวาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย องค์การบริหารส
30/09/2022 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่าน-เพ็ญ-บ้านสร้างหลวง(ดงนางาม)หมู่ที่ ๒๑ บ้านด่านเจริญ ตำบลเชียงหวาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
30/09/2022 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่าน-เพ็ญ-บ้านสร้างหลวง(ดงนางาม)หมู่ที่ ๒๑ บ้านด่านเจริญ ตำบลเชียงหวาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
23/09/2022 : ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี.ตรานมโรงเรียน และต้องมีเลขทะเบียน อ.ย.รับรอง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบนมโค ๑๐๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2022 : ซื้อนม.ยู.เอช.ที.รสจืด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี.ตรานมโรงเรียน และต้องมีเลขทะเบียน อ.ย.รับรอง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบนมโค ๑๐๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่าน-เพ็ญ-บ้านสร้างหลวง(ดงนางาม)หมู่ที่ ๒๑ บ้านด่านเจริญ ตำบลเชียงหวาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย องค์การบริหารส
22/09/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่าน-เพ็ญ-บ้านสร้างหลวง(ดงนางาม)หมู่ที่ ๒๑ บ้านด่านเจริญ ตำบลเชียงหวาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย องค์การบริหารส
21/09/2022 : ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี.ตรานมโรงเรียน และต้องมีเลขทะเบียน อ.ย.รับรอง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบนมโค ๑๐๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 : จ้างโครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกต้นเปลือย-บ้านนายธงชัย ภูมินทร์ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2022 : จ้างจัดทำป้ายรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< ตุลาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ธ.ธกส
 • โยธาไทย
 • กรมทางหลวง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศาลปกครอง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ธ.ออมสิน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น