องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายหรั่ง ธุระพล
นายหรั่ง ธุระพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
25786   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564
ภาพกิจกรรม อบต.เชียงหวาง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าจับจีบผ้า...
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าจับจีบผ้า...
 • ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกค...
  ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกค...
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่...
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น...
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น...
 • การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
  การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
 • โครงการฝึกอบรมการทำพรมเช็คเท้าจากเศษผ...
  โครงการฝึกอบรมการทำพรมเช็คเท้าจากเศษผ...
 • ค่าปรับมันแพงอย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินแ...
  ค่าปรับมันแพงอย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินแ...
 • ประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่ง...
  ประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่ง...
 • อบรมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวช...
  อบรมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวช...
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแว...
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแว...
 • ขุดลอกลำห้วยกำจัดวัชพิชและสิ่งกีดขวาง...
  ขุดลอกลำห้วยกำจัดวัชพิชและสิ่งกีดขวาง...
 • นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส...
  นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุน...
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุน...
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประ...
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประ...
 • อบต.เชียงหวาง ร่วมกับ พมจ.อุดรธานี ดำ...
  อบต.เชียงหวาง ร่วมกับ พมจ.อุดรธานี ดำ...
 • ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงหวาง ...
  ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงหวาง ...
 • ขอขอบคุณท่าน ดร.อนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส....
  ขอขอบคุณท่าน ดร.อนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส....
 • ขอขอบคุณ นายสากล ด่านระหาร สนับสนุน “...
  ขอขอบคุณ นายสากล ด่านระหาร สนับสนุน “...
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายลำห้วยน้อยสะพานดงใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโพนเลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยขมิ้นบ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 10
..ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 อ่างบ่อแก(ตอนบน)จุดที่นานางหนู-นายบ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยคำแอก(ฝายแข้ลัด)จุดนานายสายัญ ไผ่ป...
ประกวดดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเเสริมผิวลูกรัง ถนนลูกสายคันคูห้วยน้อยหมู่ที่ 15 บ้านด่านนคร
ประกวดดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเเสริมผิวลูกรัง สายลำห้วยน้อย-สะพานดงใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านโพนเลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง ถนนสายคันคูห้วยน้อย หมู่ที่ 15 บ้านด่านนคร
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
โทร.042 219 670

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างหลวง-ด่านเพ็ญ (นายสำราญชัยรัตน์)หมู่ที่ 2 บ้างสร้างหลวาง
ลงข่าว : 14/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงใหญ่พัฒนา-โนนสะอาด บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12
ลงข่าว : 30/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายลำห้วยน้อย-สะพานดงใหญ่ หมู่ 7 บ้านโพนเลา
ลงข่าว : 24/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง ถนนลูกสายคันคูห้้วยน้อยหมู่ที่ 15 บ้านด่านนคร
ลงข่าว : 24/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยปากแบ่งบ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร สันฝาย ๑.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 12/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยขมิ้นบ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงหาร ๑ ป้าย ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 12/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 100
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
02/02/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสีนายประวิทย์-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเลาโพนทอง หมู่ที่ ๒๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรระยะทางดำเนินการ ๑๘๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๕ ตรม.และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2023 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบ้านโพนทัน หมู่ที่ ๑๙ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรระยะทางดำเนินการ ๔๘๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๐ ตรม.และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
01/02/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางประหยัด ด่านระหาร-นางทองม้วน ศรีสิงห์ หมู่ที่ ๖ บ้านโพนทัน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐-๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๑๑.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติด
01/02/2023 : จ้างโครงการขุดลอกหนองโน บ้านหนองสระใคร หมู่ที่ ๑๓ ขนาดงานขุดลอกหนองโนขนาดพื้นที่ ๔,๓๓๒ ตารางเมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงผิวลูกรัง สายลำห้วยหนองตุ(ตอนบน)บ้านด่านเจริญ หมูที่ ๒๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครง ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2023 : ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA (สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2023 : จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน (จำนวน 2 วัน) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2023 : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ปฐมวัยเกมส์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2023 : จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมพร้อมลงบ่อพักคสล.และฝาตะแกรงเหล็ก สายนายภูริภัทร แฝกสิน-นางเที่ยว ภูริศรี หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำผักหนาม งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง dai.๐.๔๐ m ความยาวท่อระบายน้ำ ๓๓๗ ท่อนลงบ่อพักคสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวม จำ
27/01/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายดงใหญ่พัฒนา-นาคำหลวง บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< กุมภาพันธ์ 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงบประมาณ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมจัดหางาน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมสรรพากร
 • โยธาไทย
 • ธ.ธกส
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ศาลปกครอง
 • กรมบัญชีกลาง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร