องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายหรั่ง  ธุระพล
นายหรั่ง ธุระพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
6710   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564

สำนักงานปลัด

นางณีรวรรณ ทาดี
หัวหน้าสำนักปลัด
0898402130
นางพัทธนันท์ สรหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
0801758096
น.ส.พัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
0915689894
นางนริศรา โชคชัย
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน
086-0174827
นายจักรเพชร เพ็ชรสอดแสง
จพง.การเกษตร ปฏิบัติงาน
0812378487
นางสาวลลิตา โคทะนา
ผู้ช่วยเจ้าพหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวธาดาพร เพชรสุกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายสำเภา ยุทธจร
พนักงานขับรถยนต์ (ประจำรถน้ำ)
นายทวีวุฒิ หารินไสล
พนักงานขับรถยนต์(ประจำรถน้ำ)
นายแสงมะณี บุตรด้วง
พนักงานขับรถยนต์
นายทวิด แก้วเชียงหวาง
พนักงานขับรถยนต์(ประจำรถขยะ)
นายสงวน ดอกไม้
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)
นายสมยศ ธงวิชััย
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)
นายพงษ์ศักดิ์ ไผ่ป้อง
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)
นายโกชาญ พันธ์ชิต
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)
นายวิศิษฐ์ บุตรมาร
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)
นายคำม้วน สิมพร
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)
นายสาธิต พิลาศรี
พนักงายขับรถ(ประจำรถขยะ)
นายพีระพล ดุมเกษม
พนักงานขับรถยันต์(ประจำรถขยะ)
นายหงษ์ทอง บุญยู
ภารโรง
นางดาว วรรณพราหมณ์
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นายณรงฤทธิ์ สุระพันธ์
จ้างเหมาบริการ(ประจำรถขยะ)