องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายหรั่ง  ธุระพล
นายหรั่ง ธุระพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
6715   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564

กองช่าง

นายสุดธนู งามลุน
ผู้อำนวยการกองช่าง
0986678809
นายวรพจน์ ธาตุคำภู
นายช่างโยธา อาวุโส
0856459292
นายวัฒนา หนูราช
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
0852213364
นางสาววนิดา ศรีเชียงหวาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอภินันท์ ชมภูนิมิตร
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายยุทธพงษ์ ทันหาบุรุษ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายปรีดี โคตรวิทย์
คนงานทั่วไป
นายวีรยุทธ บุญมี
คนงานทั่วไป