องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายหรั่ง  ธุระพล
นายหรั่ง ธุระพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
6710   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
081-3803515
นางสาวสุดารัตน์ ธุระพล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
0892644243
นางณีรวรรณ ทาดี
หัวหน้าสำนักปลัด
0898402130
นายมีชัย พุ่มเกาะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
0819640084
นายสุดธนู งามลุน
ผู้อำนวยการกองช่าง
0986678809
นางสางสุดารัตน์ ธุระพล
รองปลัด อบต.เชียงหวาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0892644243
นางอ่อนตา ธุระพล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0892797838