องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายหรั่ง  ธุระพล
นายหรั่ง ธุระพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
20   คน
สถิติทั้งหมด
6711   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564

กองสวัสดิการสังคม

นางสุดารัตน์ ธุระพล
รองปลัด อบต.เชียงหวาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
0892644243
นางปาณิสรา บุญรวม
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
0980154054
นายเทพประชา วงษ์พิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางละอองดาว อุไร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ