องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายหรั่ง  ธุระพล
นายหรั่ง ธุระพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
6710   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

19/05/2022 : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กม ๓๕๗๗ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2022 : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ้านโนนสะอาด(ต.บ้านธาตุ)-บ้านสร้างลาน-บ้านด่านเจริญ โดยวิธี Recycling พร้อมเสริมผิว AC๕ cm.หมู่ที่ ๙ บ้านสร้างลาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูบนผิว Prime Coat ไม่น้อยกว่า
17/05/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่พักสงฆ์-บ้านนางคำปุ่น โสดาวิชิต หมู่ที่ ๑๑ บ้านสร้างคำ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ
17/05/2022 : ซื้อพรมปูพื้น หน้ากว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยปากแบ่ง บ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร สันฝาย ๑.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/05/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยขมิ้น บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/05/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงใหญ่พัฒนา-โนนสะอาด บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว รวม ๔๒๖.๐๐เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๔.๐๐ ตารางเมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประก
12/05/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงใหญ่พัฒนา-โนนสะอาด บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว รวม ๔๒๖.๐๐เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๔.๐๐ ตารางเมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประก
11/05/2022 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๗ บ้านโพนเลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ
11/05/2022 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างหลวง-ด่านเพ็ญ (นายสำราญชัยรัตน์) หมู่ที่ ๒ บ้านสร้างหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป
10/05/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายลำห้วยน้อย-สะพานดงใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านโพนเลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
10/05/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง ถนนลูกสายคันคูห้วยน้อยหมู่ที่ ๑๕ บ้านด่านนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
10/05/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายลำห้วยน้อย-สะพานดงใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านโพนเลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
10/05/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง ถนนลูกสายคันคูห้วยน้อยหมู่ที่ ๑๕ บ้านด่านนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
10/05/2022 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันป่าตอง ต.เพ็ญ-บ้านดอนข่า(เขตแดนเพ็ญ)หมู่ที่ ๘ บ้านดอนข่า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๙๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้
10/05/2022 : โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงใหญ่พัฒนา-โนนสะอาด บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว รวม ๔๒๖.๐๐เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๔.๐๐ ตารางเมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
09/05/2022 : โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง ถนนลูกสายคันคูห้วยน้อยหมู่ที่ ๑๕ บ้านด่านนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
09/05/2022 : โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายลำห้วยน้อย-สะพานดงใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านโพนเลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
09/05/2022 : โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง ถนนลูกสายคันคูห้วยน้อยหมู่ที่ ๑๕ บ้านด่านนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
09/05/2022 : โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง ถนนลูกสายคันคูห้วยน้อยหมู่ที่ ๑๕ บ้านด่านนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
06/05/2022 : ซื้อชุดกีฬาและลูกฟุตบอลหนัง PU ตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/05/2022 : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/05/2022 : ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด บรรจุ ๒๐ กก./ถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2022 : จ้างโครงการขุดขอกลำห้วยจูมบานตอนใต้ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกน้อย งานขุดลอกขนาดปากห้วยกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าและธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนางสายสมร ไวจันทร์-นายสุวิมล อุปโคตรบุตร บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง รวม ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘.๐๐ ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ
02/05/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางชบาไพร-ทางเชื่อมถนนสายไปดอนแตง หมู่ที่ ๑๕ บ้านด่านนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยว
29/04/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยปากแบ่ง บ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร สันฝาย ๑.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/04/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยขมิ้น บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/04/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยปากแบ่ง บ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร สันฝาย ๑.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)