องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายหรั่ง  ธุระพล
นายหรั่ง ธุระพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
6710   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564

ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงหวาง ที่ได้สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ถูกกักตัวที่บ้าน 

ลงข่าว: 24/08/2564    2   82

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง นำโดย นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงหวาง ที่ได้สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ถูกกักตัวที่บ้าน ตามมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งประกอบด้วย เครื่องวัดความดัน จำนวน 10 เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ปรอทวัดไข้ จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,304 บาท ทั้งนี้ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวาง –บ้านด่านทั้ง 2 แห่ง เป็นผู้บริหารจัดการและดูแลการใช้อุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวต่อไป