องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายหรั่ง ธุระพล
นายหรั่ง ธุระพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
11470   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564
ภาพกิจกรรม อบต.เชียงหวาง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ค่าปรับมันแพงอย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินแ...
  ค่าปรับมันแพงอย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินแ...
 • ประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่ง...
  ประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่ง...
 • อบรมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวช...
  อบรมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวช...
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแว...
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแว...
 • ขุดลอกลำห้วยกำจัดวัชพิชและสิ่งกีดขวาง...
  ขุดลอกลำห้วยกำจัดวัชพิชและสิ่งกีดขวาง...
 • นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส...
  นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุน...
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุน...
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประ...
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประ...
 • อบต.เชียงหวาง ร่วมกับ พมจ.อุดรธานี ดำ...
  อบต.เชียงหวาง ร่วมกับ พมจ.อุดรธานี ดำ...
 • ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงหวาง ...
  ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงหวาง ...
 • ขอขอบคุณท่าน ดร.อนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส....
  ขอขอบคุณท่าน ดร.อนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส....
 • ขอขอบคุณ นายสากล ด่านระหาร สนับสนุน “...
  ขอขอบคุณ นายสากล ด่านระหาร สนับสนุน “...
 • ขอขอบพระคุณหลาย ๆ คณะที่ร่วมส่งธารน้ำ...
  ขอขอบพระคุณหลาย ๆ คณะที่ร่วมส่งธารน้ำ...
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรภาพอุดร-หนองคาย-บ้านสร้างคำ หมู่ที่ 14 บ้านโคกน้อย
.ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทัน-วัดป่าโพนทัน หมู่ที่ ๖ บ้านโพนทัน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรภาพอุดร-บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๑๙ บ้านโพนทัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงใหญ่-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๗ ...
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-บ้านโนนอุดมหมู่ที่ 7 บ้าน...
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงใหญ่-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 3
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
โทร.042 219 670

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างหลวง-ด่านเพ็ญ (นายสำราญชัยรัตน์)หมู่ที่ 2 บ้างสร้างหลวาง
ลงข่าว : 14/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงใหญ่พัฒนา-โนนสะอาด บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12
ลงข่าว : 30/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายลำห้วยน้อย-สะพานดงใหญ่ หมู่ 7 บ้านโพนเลา
ลงข่าว : 24/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง ถนนลูกสายคันคูห้้วยน้อยหมู่ที่ 15 บ้านด่านนคร
ลงข่าว : 24/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยปากแบ่งบ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร สันฝาย ๑.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 12/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยขมิ้นบ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงหาร ๑ ป้าย ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 12/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 39
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
11/08/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทัน-วัดป่าโพนทัน หมู่ที่ ๖ บ้านโพนทัน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๔.๐๐ เมตร หนาส ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรและติดตั้ง
11/08/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรภาพอุดร-บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๑๙ บ้านโพนทัน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๕.๐๐ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโคร
10/08/2022 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพ ทะเบียน ผก 4164 อุดรธานี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านดอนข่า-นางทิพย์ บุญนำ หมู่ที่ ๑๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ เมตร ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้
03/08/2022 : จ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชอื่น หมู่ที่ ๑,๙ บ้านเชียงหวางและบ้านสร้างลาน ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านดอนข่า-นางทิพย์ บุญนำ หมู่ที่ ๑๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ เมตร ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้
03/08/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านดอนข่า-นางทิพย์ บุญนำ หมู่ที่ ๑๗ บ้านโนนอุดม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ เมตร ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้าย
03/08/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาญชัย ๑ หมู่ที่ ๒๐ บ้านโพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2022 : จ้างโครงการก่อสร้้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเจริญสุข ๒ หมู่ที่ ๒๐ บ้านโพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ระยะทาง ๒๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายสุวัฒน์ สาลีจันทร์-วัดโนนสระใครหมู่ที่ 13 บ้านหนองสระใคร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางความยาวด้านทิศเหนือ ๔๗๗.๐๐ ม. ความยาวด้านทิศใต้ ๓๑๗.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< กรกฏาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศาลปกครอง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมจัดหางาน
 • โยธาไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ธ.ธกส
 • กระทรวงการคลัง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมทางหลวง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ธ.ออมสิน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด